CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

NEWYDDION DIWEDDARAF....

 • TOM YN CYNRYCHIOLI NI YN NHŶ'R CYFFREDIN

  Llongyfarchiadau i Tom sy'n wedi cael ei ethol i gynrychioli Sir Gaerfyrddin a Chymru yn Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer 2018.

   

   

  Darllenwch Mwy TOM YN CYNRYCHIOLI NI YN NHŶ'R CYFFREDIN
 • CYFLAWNI DROS 1200 O ORIAU GWIRFODDOLI

  Rydym mor falch ein bod wedi cyfrannu dros 1200 o oriau at waith Cyfranogiad a Hawliau Plant dros y 12 mis diwethaf yn ystod y 12 mis diwethaf ac wedi derbyn ein tystysgrifau i gydnabod!

   

  Darllenwch Mwy CYFLAWNI DROS 1200 O ORIAU GWIRFODDOLI
 • GWEITHIO’N GOSOD GYDA'R CYNGOR SIR

  Gobeithio y bydd ein Swyddogion â Thema newydd o gymorth i gryfhau’r cysylltiadau â’r berthynas rhyngom ni a Bwrdd Gweithredol y Cyngor, gan sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu manteisio ar eu hawliau a’u bod yn weladwy yng ngwaith ac ym mhenderfyniadau’r Cyngor Sir.

  Darllenwch Mwy GWEITHIO’N GOSOD GYDA'R CYNGOR SIR