CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

NEWYDDION DIWEDDARAF....

 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

  Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal cyn bo hir! Mae Cynghorwyr ac Arweinwyr sy'n cefnogi Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn dod i'r cyfarfod hwn. Mae'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gyfle i edrych yn ôl ar y 12 mis diwethaf ac i gyflwyno'r cynlluniau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Am fwy o gwybodaeth cysylltwch â ni

  Darllenwch Mwy Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • #StoriHarriet

  #StoriHarriet yw un o'n hymgyrchoedd presennol sy'n codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl pobl ifanc ac yn annog pobl i siarad â'r rheiny sy'n dioddef o salwch meddwl a'u helpu nhw i ddod dros yr adegau anodd hynny. Gallwch chi hefyd llofnodi ein haddewid #storiharriet

  Darllenwch Mwy #StoriHarriet
 • Cymerwch ran!

  Mae gennym lefydd sbâr ar y Cyngor Ieuenctid.  Mae'r llefydd hyn i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn trafodaethau ar gyfer pobl ifanc o amgylch Sir Gaerfyrddin a dweud eu dweud am benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.

  Darllenwch Mwy Cymerwch ran!