CYNGOR IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN

NEWYDDION DIWEDDARAF....

 • PLEIDLEISIO YNG NGHYMRU

  Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar:

  * sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru
  * sut mae pobl yn dod yn gymwys i bleidleisio
  * Oedran Pleidleisio i cynnwys pobl ifanc 16 a 17 oed hefyd.
  * sut maen nhw’n arfer eu hawl i bleidleisio
  * sut mae etholiadau’n cael eu trefnu.

  Mae nhw am wybod beth yw eich barn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud!

  Darllenwch Mwy PLEIDLEISIO YNG NGHYMRU
 • HARRIET YN ENNILL GWOBR PLENTYN DEWR

  Rydym mor falch o'n haelod Harriet Alsop-Bingham sydd wedi ennill Gwobr Plentyn Dewr Radio Sir Gâr 2017 a hynny'n gwbl haeddiannol, i gydnabod ei chryfder a'i dewrder a'r modd y mae hi wedi brwydro yng nghanol anawsterau personol.

  Darllenwch Mwy HARRIET YN ENNILL GWOBR PLENTYN DEWR
 • SENEDD IEUENCTID NEWYDD Y CYMRU

  Ym mis Mehefin, cymerom ni ran mewn digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch datblygiad cyffrous Senedd Ieuenctid newydd Cymru, y cyntaf o'i math. Trwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cafodd Cynghorwyr Ieuenctid Sir Gaerfyrddin gyfle i helpu i lunio dyfodol y Senedd Ieuenctid.

  Darllenwch Mwy SENEDD IEUENCTID NEWYDD Y CYMRU