DEWCH I YMUNO Â NI!

Bad Day Youth Conference Poster Jpeg

Cynhadledd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin!
Iechyd meddwl: Diwrnod Gwael, Dim Bywyd Gwael

DDYDD MERCHER TACHWED 22 2017

9:30-2:30 (cofrestru o 9yb) YN MARC Y SCARLETS, LLANELLI

Mae cynhadledd ieuenctid flynyddol eleni yn agosáu ac i ddathlu Wythnos Diogelu 2017, thema'r gynhadledd eleni yw IECHYD MEDDWL POBL IFANC!

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar 1 o bob 10 plentyn a pherson ifanc (ffynhonnell: Sefydliad Iechyd Meddwl). Mae'r problemau'n cynnwys iselder, gorbryder a hunan-niweidio, ac yn aml, fel yn achos Harriet (Stori Harriet) maent yn digwydd mewn ymateb uniongyrchol i'r hyn sy'n digwydd yn eu bywydau, dyna pam yr ydym am roi cyfle i bobl ifanc i siarad, rhannu profiadau a rhoi barn ar fater mor bwysig.

Rydym yn croesawu'r holl bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn Sir Gaerfyrddin i ddod i ymuno â ni ym Mharc y Scarlets.

Byddwn ni'n cynnal gwahanol weithdai lle bydd modd ichi ddysgu a rhannu eich sylwadau. Bydd nifer o wahanol sefydliadau yn y gynhadledd â stondinau gwybodaeth sy'n berthnasol i Iechyd Meddwl a          byddant yn darparu gwybodaeth, trugareddau am ddim a chyngor ynghylch unrhyw gwestiynau sydd gennych. A'r peth gorau? MAE'R CYFAN AM DDIM!

Button Archebwch Nawr For Web

Dilynwch y sgwrs ar Facebook a Twitter gan ddefnyddio'r hashtag: #CYCConf2017

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tîm Cyfranogiad a Hawliau Plantar 01267 246435, neu e-bostiwch cyfranogiad@carmarthenshire.gov.uk

“Beth allwch chi ei wneud ynglŷn â’ch iechyd meddwl eich hunain ac iechyd meddwl pobl eraill”