DEWCH I YMUNO Â NI YN EIN CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rydym yn cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol DYDD MERCHER, 25 Ebrill  2017 yn y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin am 5.30pm.

AGM 2017

EDRYCHWN YMLAEN AT GROESAWU EIN HAELODAU NEWYDD!

Rydym wedi cael blwyddyn prysur yn creu strwythur newydd sy'n rhoi cyfle i fwy o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i fod yn rhan o'r Cyngor Ieuenctid.

Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn rhoi cyfle i ni edrych yn ôl ar y gwaith rydym wedi bod ynghlwm wrtho a'r cyflawniadau cadarnhaol rydym wedi'u gwneud dros y 12 mis diwethaf. Unwaith eto eleni, rydym yn ffodus i gael cefnogaeth y rhai sy'n gwneud penderfyniadau, rheolwyr ac aelodau etholedig o Gyngor Sir Caerfyrddin yn bresennol yn ein cyfarfod.

Mae'n bleser gennym groesawu Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Dros Dro Addysg a Gwasanaethau Plant i agor cyfarfod 2018 yn swyddogol ynghyd â chefnogaeth gan y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn rhoi'r araith gloi swyddogol.

Dywedodd ein Cadeirydd, Brittany Alsop-Bingham, 19 oed o'r Garnant "Ar ôl yr holl waith caled y mae'r Cyngor Ieuenctid wedi bod yn ei wneud dros y 12 mis diwethaf, bydd yn neis iawn gweld aelodau newydd o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin i gyd gyda'i gilydd ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gynnwys pawb yn ein gwaith yn y dyfodol a gwneud gwahaniaeth go iawn yn Sir Gaerfyrddin."

Am Mwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni ar ebost , Facebook neu ar Twitter