CYMERWCH RAN!

Gall unrhyw un rhwng 11 a 24 oed o Sir Gaerfyrddin  ymuno â'r Cyngor Ieuenctid ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn chwilio am aelodau newydd!

Mae gennym lefydd sbâr i ymuno â'n tîm!  Mae'r llefydd hyn i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y Cyngor Ieuenctid I cynrychioli holl bobl ifanc y sir ac gweithredu fel llais y bobl ifanc drwy gynrychioli eu barn a'u sylwadau i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Genna

Ni o'r farn fod gan bob person ifanc hawl i leisio ei farn, a bod ei sylwadau yr un mor bwysig â'r hyn sydd gan oedolion i'w ddweud. Hoffai ni helpu i greu cyfleoedd i bobl ifanc gyfrannu at benderfyniadau ynghylch materion sy'n effeithio ar eu bywydau a helpu i gyflawni newidiadau positif sydd wedi dod o lais go iawn y bobl ifanc.

Rydym yn chwilio am ragor o bobl ifanc o hyd a lled Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan a'n helpu ni i wella'r Cyngor Ieuenctid ac ein nod yw gwneud y Cyngor Ieuenctid yn fwy cynrychiadol o'r ystod eang o bobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'n gyfle gwych i bobl ifanc Sir Gaerfyrddin gymryd rhan yn y Cyngor Ieuenctid a bydd yn rhoi cyfle iddynt wneud gwahaniaeth go iawn!

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach cysylltwch â
Tîm Cyfranogiad a Hawliau Plant
E-bost: cyfranogiad@sirgar.gov.uk
Rhif Ffôn: est 6505 / 01267246505
Ffôn symudol: 07748 154 672