GWEN YN Y SENEDD IEUENCTID DU 2016

 Gwen AGM LgFe wnaeth ein swyddog cyfarthrebu, Gwen Griffiths, cynrychioli'r sir mewn dadl genedlaethol yn Nhŷ'r Cyffredin ar Tachwedd 11.
 Roedd Gwen wedi cael ei hethol gan gynghorwyr ieuenctid eraill i gynrychioli Sir Gaerfyrddin, yn ymuno â 300 o aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig rhwng 11 a 18 oed.

Yn ystod yr haf, cefnogodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yr ymgynghoriad mwyaf ag ieuenctid y Deyrnas Unedig, wrth i Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig geisio rhoi llais i filiwn o bobl ifanc ledled y Deyrnas Unedig.

Dychwelodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin fwy na 600 o bapurau pleidleisio ar gyfer y digwyddiad a bydd y pum mater pennaf a ddewiswyd yn cael eu trafod.
Bydd pob pwnc yn cael ei gyflwyno gan aelodau rhanbarthol etholedig, a fydd yn amlinellu'r dadleuon o blaid ac yn erbyn y mater sydd dan sylw, cyn i'r holl aelodau gael cyfle i'w drafod.

Ar ôl trafod y pum mater, bydd pob aelod o'r Senedd Ieuenctid yn pleidleisio dros eu prif fater er mwyn penderfynu beth fydd eu hymgyrch genedlaethol yn 2017.
Dywedodd Gwen: "Rwyf wrth fy modd o gael fy ethol yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid i gynrychioli pobl ifanc Sir Gaerfyrddin a Chymru ar lefel genedlaethol.
"Rwy'n edrych ymlaen at gael y profiad o fod yn rhan o ddadl yn Nhŷ'r Cyffredin."