Error loading MacroEngine script (file: ShowSiteOptions.cshtml)

#LLESIANTFI

Fe wnaeth pobl ifanc ar draws Sîr Gaerfyrddin, rhoi eu safbwyntiau ar beth oedd yn bwysig i nhw, er mwyn helpu gwella dyfodol y Sîr.

Roedd y cynhadledd blwyddyn yma wedi rhoi Pobl Ifanc y cyfle i rhannu eu safbwyntiau ar iechyd a Llesiant. Fe wnaeth hyn cael ei bwydo mewn i cynllun Llesiant Sîr Gâr, a gafodd ei gynllunio gan y Bwrdd gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Llesiant yn cwmpasu pethau fel addysg, yr amgylchedd, diogelwch, iechyd, swyddi, â’r economi, a phopeth sydd angen ar bobl ifanc I fod yn hapus, iachus ac yn llwyddiannus.

Roedd yna nifer o gweithdau yn y cynhadledd, a fe mynychodd llawer o aelodau o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn rhoi a derbyn adborth.

Fe wedodd ein Cadeirydd, Brittany Bingham, 19, “Rwy’n gobeithio fydd y Deddf Cenedlaethau Dyfodol, dim ond yn cael effaith ar Cymru heddiw, ond ar ein dyfodol yn Sîr Gaerfyddin, ar gyfer pob cenhedlaeth sy’n dod ar ôl ni.

Fe wedodd Cynghorwr Gareth Jones aelod ar y Bwrdd Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Ieuenctid: “Mae adborth or Cynhdadledd ieuenctid yn mynd I cael ei bwydo I mewn I ein cynllun Llesiant, mae’n hynod o bwysig fod y safbwyntiau o pobl ifanc yn cael eu cynnwys mewn unrhyw penderfyniadau yn y dyfodol."