Error loading MacroEngine script (file: ShowSiteOptions.cshtml)

DIWRNOD RHUBAN WEN 2016

img_0079

Mae menyw yn marw tua phob 3 diwrnod yn y Ddeurnas Unedig fel canlyniad o drais

sy’n seiliedig ar ryw, lladdiad neu hunanladdiad. Digwyddir Diwrnod Rhuban Wen pob blwyddyn er mwyn gwneud dynion a bechgyn yn fwy ymwybodol bod y driniaeth yma i ferched a menywod yn anghywir, anfoesol, ac yn niweidiol tu hwnt. Nid oes unrhyw eiriau yn gallu disgrifio beth mae’r effeithiau ofnadwy yn cael ar deuluoedd a chymunedau. Galar, dicter, a ffieiddio yw sut yr ydw, a llawer o bobl eraill yn teimlo amdano’r bobl sydd wedi traddodi gweithredai erchyll tuag at fenywod a merched, oherwydd ei rhyw. Curo, treisio, a blacmel yw ambell enghraifft o gam-drin sy’n digwydd i fenywod, ond mae yna lawer mwy yn digwydd.

Heddiw yw Diwrnod Rhuban Wen, diwrnod o godi ymwybyddiaeth am gam-drin tuag at fenywod. Bydd llawer o ddynion a bechgyn yn helpu codi ymwybyddiaeth amdano gam-drin tuag at fenywod, ac addo byddent yn parchu menywod ac i fyth bod yn ymosodol o gwbl. Trwy addo, byddent hefyd yn cytuno ddim i gydoddef neu gadw’n dawel am y mater, ac i drafod y mater gyda’i theulu a ffrindiau er mwyn codi ymwybyddiaeth.img_5139

Ddoe, cwrddais gyda channoedd o aelodau’r gymuned, yn cynnwys Joyce Watson, Aelod Cynulliad am Ganol a Gorllewin Cymru, a Rhian Bowen Davies, Cynghorwr Cenedlaethol am Drais yn erbyn Menywod, er mwyn ymdeithio o amgylch canol y dref gyda chanhwyllau i helpu codi ymwybyddiaeth. Gwnaeth y symudiad derbyn llawer o gymorth o’r heddlu, y gwasanaeth tân, elusennau lleol, ac yn fwy pwysig, y gymuned leol. Gwnaeth llawer o ddynion a bechgyn arwyddo addewid sy’n dweud byddent byth yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o drais tuag at fenywod, ac yn codi ymwybyddiaeth er mwyn ddod a aflonyddwch, cam-drin rhywiol, a cham-drin yn y cartref tuag at ferched a menywod i ben.

Dyma’r 5ed blwyddyn mae’r cymuned leol wedi cefnogi Diwrnod Rhuban Wen, a pob blwyddyn mae yna wedi bod llawer o gefnogaeth. Roedd neithiwr yn llwyddiannus iawn, gan fod y maer, cynghorwyr, gweithwyr elusennau a llawer o aelodau eraill yn y gymuned wedi bod yn gefnogol trwy ddod i’r digwyddiad a rhoi arian i helpu, yn enwedig y dynion a bechgyn sydd wedi addo i barchi fenywod gan addo i fyth cymryd rhan mewn unrhyw ffyrdd o gasineb tuag at fenywod.

Neithiwr, cynrychiolais y cyngor ieuenctid lleol gan gymryd mewn popeth oedd yn digwydd ac yn cael ei ddweud. Roedd llawer o areithiau yn bwerus yn trafod y digwyddiad. Gwnaeth un fenyw ddewr rhannu ei phrofiad o drais tuag at fenywod, oherwydd bu farw ei ferch fel canlyniad o drais. Sialens fawr yw rhannu profiad fel hyn gyda channoedd o bobl, ac mae hi wir yn gwneud i ni feddwl am beth sy’n digwydd i nifer mawr o ferched a menywod. Mae’r trais yma yn dinistrio teuluoedd. Mae rhaid dod i ben a hyn nawr.

Byddaf yn rhannu fy mhrofiadau neithiwr gyda fy ffrindiau a’r cyngor ieuenctid, ac rwy’n wir yn gobeithio fy mod ni’n gallu gweithio gyda’n gilydd er mwyn dod o hyd i ddatrysiad er mwyn codi ymwybyddiaeth am y broblem. Mae rhaid dod a thrais tuag at fenywod a merched i ben nawr. 

 

Gan Kai Silverthorne

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch a wefan Kai ac i rhoi arian ir achos