#PeriodPovertySirGâr

Rydym wedi ymuno â Chyngor Sir Caerfyrddin i drafod ffyrdd y gallwn drechu Tlodi Misglwyf yn Sir Gaerfyrddin. Os ydych yn berson ifanc sy'n byw, yn astudio neu'n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, hoffem glywed eich barn a'ch safbwyntiau am yr hyn y gellir ei wneud!

YMUNWCH Â'R SGWRS...

Period Poverty Image Cym

DEWCH DRAW...ymunwch â ni yn Y HWB, Llanelli ddydd MAWRTH 11 MEDI 4.00 - 5.30pm, i gael cyfarfod â Swyddogion Addysg o Gyngor Sir Caerfyrddin.Os nad ydych yn gallu dod, ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio: